Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Chalinie

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

     1.             

Posiedzenie RP organizacyjne

27 sierpnia 2019r.

     2.             

Początek roku szkolnego

2 września 2019 r.

     3.             

Posiedzenie RP w sprawie przyjęcia planu nadzoru

12 września 2018 r.

     4.             

Zebranie z rodzicami otwierające rok szkolny 2019/2020

przedszkole:  
26 sierpnia 2019r.

szkoła i przedszkole:
19  września 2019r.

     5.             

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

11 października 2019 r.

     6.             

Dzień Patrona

21 października 2019 r.

     7.             

Drzwi otwarte dla rodziców

24 października 2019 r.

     8.             

Zebranie z rodzicami – semestralne

21 listopada 2019 r.

     9.             

Zebranie z rodzicami – semestralne

19  grudnia 2019 r.

10.             

Wigilia szkolna, Jasełka

20 grudnia 2019 r.

11.             

Zimowa przerwa świąteczna

Nowy Rok

23 – 31 grudnia 2019 r.

01 stycznia 2020 r.

12.             

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

21 stycznia 2020 r.

13.             

Posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie analizy i oceny pracy szkoły

21 stycznia 2020 r.

14.             

Apel sukcesów

22 stycznia 2020 r.

15.             

Zebranie z rodzicami podsumowujące I półrocze 2019/2020r.

23 stycznia 2020 r.

 

16.             

Ferie zimowe

27  stycznia – 09 lutego 2020 r.

17.             

Drzwi otwarte dla rodziców

27 lutego 2020 r.

18.             

Rekolekcje

marzec 2020r.

19.             

Zebranie z rodzicami – semestralne

19 marca 2020 r.

20.             

Wiosenna przerwa świąteczna

09 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

21.             

Drzwi otwarte dla rodziców

16 kwietnia 2020 r.

22.             

Egzaminy ósmoklasisty

21, 22, 23 kwietnia 2020 r.

23.             

Zebranie z rodzicami – semestralne

14 maja 2020 r.

24.             

Dzień Dziecka

01 czerwca 2020 r.

25.             

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

18 czerwca 2020 r.

26.             

Posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie analizy i oceny pracy szkoły za rok szkolny 2019/2020

18 czerwca 2020 r.

27.             

Apel sukcesów

23 czerwca 2020 r.

28.             

Zakończenie roku szkolnego

26 czerwca 2020r.

29.             

Ferie letnie

29 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

30.             

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

14.10.2019 r. poniedziałek
02.01.2020 r. czwartek
03.01. 2020r. piątek 
12.06.2020 r. piątek
21,22,23. 2020 r. kwietnia egzamin 
ósmoklasisty