Kacper Witkowski laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy

W sobotę 2 marca 2019 r. odbył się we Włocławku ostatni, wojewódzki etap konkursu przedmiotowego z chemii Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy. Kacper Witkowski, uczeń III klasy gimnazjum w Chalinie uzyskał co najmniej 90% punktów możliwych do zdobycia i tym samym otrzymał tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii.

Laureatom konkursów, organizowanych i współorganizowanych dla uczniów gimnazjów, przysługują następujące uprawnienia:

  • celująca roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych objętych zakresem treści konkursu
  • zwolnienie z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a tym samym uzyskanie z danego zakresu najwyższego wyniku
  • przyjęcie w pierwszej kolejności do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej, niezależnie od kryteriów określonych w statucie szkoły i kryteriów określonych w sprawie rekrutacji do szkół, jeśli nie są wymagane szczególne. 

Serdecznie dziękujemy nauczycielkom chemii, przygotowującym ucznia do konkursu – Pani Joannie Kranc i Pani Halinie Przybytek, zaś Kacprowi życzymy dalszych sukcesów i rozwijania pasji! Gratulujemy!!!