Informacja dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie.

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

            Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów w Szkole Podstawowej w Chalinie w roku szkolnym 2020/2021.