Informacja dla rodziców dzieci Przedszkola w Chalinie

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

            Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów w Przedszkolu w Chalinie w roku szkolnym 2020/2021