Informacja

 
     Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 
w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie i Przedszkolu
w Chalinie do dnia 24 maja 2020r. kontynuujemy nauczanie zdalne
w dotychczasowej formie, według ustalonego planu nauczania obowiązującego od 25 marca 2020r dla klas IV – VIII, w klasach I-III
i w Przedszkolu w Chalinie według metod i form ustalonych przez nauczycieli w porozumieniu z rodzicami.
 
 
Terminy egzaminów klas ósmych:
16 czerwca 2020r. godz. 9.00 – język polski
17 czerwca 2020r. godz. 9.00 – matematyka,
18 czerwca 2020r. godz. 9.00  – język angielski.
 
 
Szczegółowy harmonogram egzaminów znajduje się w zakładce egzaminy 2019/2020

 

Marzena Marczewska-Brzeska