eTwinning - Christmas postcard

 

Od listopada 2012 roku członkowie koła literackiego pod opieką p. Agnieszki Witkowskiej realizowali we współpracy międzynarodowej  europejski projekt eTwinning. Byli to: Kamila Ambroziak, Adriana Cieślińska, Dominika Górecka, Patrycja Gościńska, Aleksandra Ignaczak, Anna Majewska, Paweł Sądej i Wiktoria Ziembakowska. Celem projektu  zatytułowanego „Christmas postcard”  było poszerzenie wiedzy na temat tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych w krajach europejskich.   

W pierwszym etapie dzieci z naszej szkoły przygotowały prezentacje multimedialne na temat świąt Bożego Narodzenia w szkole  w Chalinie i w Polsce – tradycyjnych potraw wigilijnych, znaczenia symboli świątecznych – choinki, opłatka, prezentów, szopki,  jasełek, kolęd, św. Mikołaja, itp. W dalszej części wykonali pięknie ozdobione kartki świąteczne i redagowali życzenia do szkół partnerskich w języku ojczystym oraz w języku angielskim. Wysłali je za pośrednictwem tradycyjnej poczty i z niecierpliwością czekali na odpowiedź od naszych partnerów europejskich. Uczniowie otrzymali wiele pocztówek z życzeniami od dzieci ze szkół z: Polski (z Gimnazjum w Barcinie), Rumunii, Czech, Łotwy, Litwy, Słowacji, Włoch, Chorwacji, Austrii, Portugalii, Norwegii, Grecji, Francji i Turcji.

Kartki zostały zaprezentowane na wystawce, by uczniowie szkoły i ich rodzice mogli osobiście doświadczyć magii świąt Bożego Narodzenia w Europie i odczytać życzenia świąteczne. Na zajęciach koła literackiego oglądali na Twin Space prezentacje szkół partnerskich o zwyczajach bożonarodzeniowych i wzbogacali wiedzę o świątecznej tradycji. Dzięki tym prezentacjom uczniowie poznali podobieństwa i różnice kulturowe państw Europy.

Oprócz wiedzy teoretycznej zdobyli wiedzę praktyczną, dotyczącą komunikowania się z obcokrajowcami w języku angielskim, redagowania życzeń, adresowania kopert, sprawnego posługiwania się technologią komputerową i informacyjną np. za pomocą poczty elektronicznej, Skype’a lub platformy Twin Space. Nauczyli się planowania pracy, zarządzania czasem własnym, umiejętności współpracy w grupie i kreatywności.

W przyszłości pragniemy rozwijać współpracę z europejskimi partnerami projektu.

Projekt „Christmas postcard” zdobył Odznakę jakości „eTwinning Label” przyznaną przez Narodowe i Centralne Biuro Akcji eTwinning.

 

                                                                                                                                                        Agnieszka Witkowska