eTwinning - Chemistry in the kitchen

 

 

„Chemistry in the kitchen” - czyli ciekawe doświadczenia chemiczne w domowym laboratorium – był wspólnym projektem Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie, Polska i Kölcsey Ferenc Általános Iskola w Törökszentmiklós, Węgry. Koordynatorką i założycielką projektu była p. Joanna Kranc – opiekun koła językowego. Przedsięwzięcie realizowane było od października 2012 r. i zostało zakończenie w marcu 2013 r. Projekt był odpowiedzią na najczęściej stawiane przez dzieci pytania „dlaczego?”, „jak jest?”, „co się stanie, gdy?” a także był inspiracją do wykazania, że kuchnia może być poligonem do wykonania ciekawych, ale bezpiecznych doświadczeń przy użyciu substancji używanych, na co dzień. Celem inicjatywy było promowanie zainteresowania naukami ścisłymi wśród młodych ludzi, doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną i językiem angielskim, ale również propagowanie współpracy pomiędzy uczniami z różnych krajów.

Wspólnie z partnerką, Judit Kavacs, ustaliłyśmy, że nadrzędnym celem projektu będzie wykonanie przez uczniów każdej szkoły prostych eksperymentów i zamieszczanie relacji-sprawozdania na platformie Twin Space.

W projekcie uczestniczyli chętni członkowie koła języka angielskiego z klas V i VI: Dominika Górecka, Aleksandra Ignaczak, Patrycja Gościńska, Wiktoria Ziembakowska, Adrianna Cieślińska, Kamila Ambroziak, Anna Majewska, Kacper Balcerowski, Mateusz Dąbrowski, Michał Gabarski, Tomek Statkiewicz, Bartosz Zych, Adam Orych, Daniel Górecki.

W pierwszym etapie projektu dzieci z Polski i Węgier przygotowały prezentacje multimedialne na temat swojego kraju, miejscowości i szkoły. Uczniowie z klasy V: Mateusz Dąbrowski i Michał Gabarski wykonali prezentację naszej okolicy i szkoły w programie Windows Movie Maker. Wirtualny kontakt pozwolił nam na wędrówki po szkole i mieście naszych partnerów, bez pakowania walizek i spędzania wielu godzin na lotniskach i w samolotach. Za pomocą kliknięcia myszką komputerową poznaliśmy tradycję, kulturę i najważniejsze wydarzenia z historii Węgier.

W drugim etapie uczniowie dobrali się w pary i wybrali tematykę doświadczeń spośród zaproponowanych przez koordynatorkę projektu. W odstępach dwutygodniowych uczniowie w parach przygotowali, demonstrowali i wzajemnie nagrywali własne eksperymenty. Zanim jednak eksperyment został wykonany, uczniowie obserwowali i przewidywali wnioski z doświadczeń. Zapoznawali pozostałych członków koła języka angielskiego z nowym słownictwem i sprzętem „laboratoryjnym”. Ukoronowaniem każdych zajęć było przedstawienie w atrakcyjny sposób doświadczenia w języku angielskim. Nasze prezentacje oraz materiały otrzymywane od partnerów służyły i nadal służą jako pomoce dydaktyczne podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych.

Efektem końcowym realizowanego projektu było przygotowanie „video słowniczka” a także słowniczka obrazkowego z przeprowadzonych badań przez wszystkich uczniów z Polski i Węgier. W marcu uczniowie opracowali także gazetkę szkolną zredagowaną w języku angielskim, której tematem przewodnim była realizacja projektu eTwinning w ramach współpracy międzynarodowej.

Uczniowie odnieśli bardzo wiele korzyści uczestnicząc w projekcie „Chemistry in the kitchen”. Projekt był realizowany w języku angielskim, więc wszystkie zadania wymagają użycia języka obcego zarówno w mowie, jak i w piśmie. Realizując projekt, uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonania prostych eksperymentów, byli motywowani do samodzielnego poszukiwania informacji, uczyli się twórczo działać w zespole i dzielić swoją wiedzą z innymi członkami grupy. Należy zwrócić również uwagę na fakt, że w realizacji projektu komputer, skaner, drukarka oraz różnorodne oprogramowanie stanowiły podstawowe narzędzia pracy. Za pomocą aparatu cyfrowego i kamery rejestrowaliśmy obrazy i sceny z przeprowadzonych doświadczeń. Oglądaliśmy, używając rzutnika multimedialnego, przesyłane nam przez szkołę partnerską filmy.

Poniżej zamieszczone są wybrane materiały z przeprowadzonych eksperymentów i przedsięwzięć.

 

                                                                                                                                                                                                         Joanna Kranc

 

 

 

Lava lamp from asza72
 

 

 

 • ico
 • Krajowa Odznaka Jakości za projekt „Chemistry in the kitchen”

   

  Miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Chalinie otrzymała Krajową Odznakę Jakości za projekt „Chemistry in the kitchen”, którego koordynatorem była pani Joanna Kranc.

  Celem przyznawania Krajowej Odznaki Jakości jest: wyróżnienie nauczycieli i szkół, których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom. Dla nauczycieli jest to uznanie ich pracy, dla uczniów to większa motywacja do prowadzenia zaplanowanych działań, a dla szkoły – publiczne potwierdzenie zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartość na współpracę europejską. 

  Krajowa Odznaka Jakości przyznawana jest przez Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning tym nauczycielom i szkołom, których praca w ramach partnerstwa została uznana za wyróżniającą w naszym kraju. Projekt zgłoszony do Odznaki Jakości oceniany jest pod względem trwałości, wykorzystania w projekcie technologii ICT, rezultatów i korzyści, integracji międzyprzedmiotowej, wymiaru europejskiego, innowacyjności oraz ogólnej jakości.

  Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Chalinie jest jedyną szkołą w gminie Dobrzyń nad Wisłą, która odniosła tak wspaniały sukces i uznanie jakości pracy szkoły w skali krajowej w zakresie współpracy europejskiej szkół w programie eTwinning.

                          Joanna Kranc