Dzień Patrona 2018

     

         Szkoła Podstawowa w Chalinie od 21 października 2011r. nosi imię Polskich Noblistów. Z okazji tegorocznego Święta Szkoły nauczyciele zorganizowali międzygminne konkursy recytatorskie pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą – Pana Jacka Waśko, aby przybliżyć życie i twórczość Wisławy Szymborskiej, noblistki z 1996 r. w dziedzinie literatury. Zarówno w konkursie recytatorskim dla klas II-III „Ojczyzna w poezji Wisławy Szymborskiej”, jak i w konkursie recytatorskim dla uczniów klas starszych, w tym gimnazjalnych „Poezja Wisławy Szymborskiej”, oprócz szkoły w Chalinie, wzięły udział zaprzyjaźnione placówki z Krojczyna, Dobrzynia nad Wisłą, Dyblina, Brudzenia Dużego oraz z Tłuchowa. Po zmaganiach konkursowych odbyła się uroczysta akademia poświęcona życiu i twórczości polskiej noblistki, przygotowana przez Marię Bukowską, Agnieszkę Witkowską i Maksymiliana Rzekońskiego. Laureaci konkursów recytatorskich otrzymali z rąk przewodniczących komisji konkursowych, sekretarza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą – Pana Ryszarda Machnowskiego oraz dyrektor szkoły – P. Marzeny Marczewskiej - Brzeskiej nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie. Wszystkim deklamatorom oraz ich opiekunom wręczono pamiątkowe dyplomy. Nad sprawnym przebiegiem konkursów czuwali organizatorzy – w klasach młodszych „Ojczyzna w poezji Wisławy Szymborskiej” – P. Ewa Szymańska, w klasach starszych – P. Maria Bukowska i P. Agnieszka Witkowska.

 

 

 

Komisja konkursowa w składzie:

     1. Adam Wróbel – przewodniczący

     2. Zofia Bętlewska

     3. Irena Lichocka

 

ustaliła  następujące wyniki konkursu:

 

klasy IV- VI

 

I miejsce – Hanna Wróbel (SP Chalin)

 

II miejsce – Piotr Chojnacki  (SP Chalin)

 

III miejsce – Julia Lewandowska (SP Chalin)

 

klasy VII – VIII i III klasa gimnazjum

 

I miejsce – Małgorzata Rękawiecka (SP Krojczyn)

 

                     Weronika Pączek (SP Chalin)

 

II miejsce – Weronika Krajewska (PG Brudzeń Duży)

 

                      Jowita Górska (SP Dobrzyń nad Wisłą)

 

III miejsce – Ewelina Barska (SP Chalin)

 

                        Oliwia Malinowska (SP Dyblin)

 

     W klasach II-III do  konkursu przystąpiło 18 uczniów ze szkół: Dobrzyń nad Wisłą, Krojczyn, Dyblin, Tłuchowo i Chalin.

 

 

Komisja konkursowa w składzie:

 

     1. Pani Ewa Wysocka – przewodnicząca

 

     2. Pani Dorota Zielińska

 

     3. Pani Jolanta Ochej

 

 

wyłoniła następujących laureatów:

 

 

I miejsce – Agata Lewandowska kl. II ( Chalin)

 

 

II miejsce – Maja Ptaszyńska kl. II (Krojczyn)

 

 

 

                           Emilia Szczepańska kl. III (Chalin)

 

      

III miejsce – Karolina Kośmider kl. II (Tłuchowo)

 

                            Maria Żołnowska kl. II (Chalin)

 

                            Maja Kawczyńska kl. II (Krojczyn)

 

         

 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy opiekunom przygotowującym uczniów do konkursu.

 

Organizatorzy