Dzień Edukacji Narodowej i Ślubowanie pierwszoklasistów

12 października 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych połączona z obchodami Dnia Edukacji Narodowej.

Dyrektor szkoły pani Marzena Marczewska-Brzeska rozpoczęła uroczystość od powitania uczniów, rodziców oraz pracowników szkoły. Szczególne słowa skierowała do pierwszoklasistów życząc im, aby przy pomocy przyjaznych nauczycieli, życzliwych koleżanek i kolegów z klas starszych udało im się pokonać wszelkie trudności i sprostać zadaniom, jakie stawia przed nimi szkoła.

Pierwszoklasiści dostojnie rozpoczęli występ od zatańczenia poloneza. Zaprezentowali gościom swoje umiejętności wokalno-recytatorskie w części artystycznej, przygotowanej pod kierunkiem pani Agnieszki Żołnowskiej. Następnie najmłodsi uczniowie w asyście pocztu sztandarowego złożyli uroczystą przysięgę. Przyrzekali godnie reprezentować szkołę, rzetelnie wypełniać obowiązki ucznia, a swoim zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Pani dyrektor w obecności społeczności szkolnej i licznie zgromadzonych rodziców dokonała pasowania na ucznia, życząc dzieciom wielu sukcesów w nauce, a pani wychowawczyni Agnieszka Żołnowska wręczyła okolicznościowe dyplomy.

Dzień Edukacji Narodowej to również święto wszystkich nauczycieli
i pracowników oświaty. Z tej okazji uczniowie klasy VIIa pod opieką pań: Joanny Kranc i Justyny Sadowskiej przygotowały program artystyczny pt. „Lekcja jak marzenie”, w którym i na poważnie, i na wesoło, wierszem i piosenką podziękowano wszystkim pracownikom za trud włożony w edukację i wychowanie uczniów. Wszystkim  nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym wręczono symboliczne upominki wykonane przez uczniów jako skromny wyraz wdzięczności i zadowolenia.

Kolejna część uroczystości poświęcona była wyróżniającym się w pracy nauczycielom i pracownikom obsługi, którym pani Dyrektor wręczyła Nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chalinie. Wśród nagrodzonych nauczycieli są: Izabela Lewandowska, Ewa Szymańska, Hanna Waszkiewicz, Jan R. Brzeziński oraz Waldemar Majewski. Spośród pracowników niepedagogicznych nagrodę otrzymali: Bogumiła Piórkowska, Bożena Nowakowska oraz nagrodę jubileuszową otrzymał Ireneusz Wałęsa. Pani M. Marczewska-Brzeska poinformowała również, że dwoje nauczycieli otrzymało Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Dobryń nad Wisłą -  Agnieszka Żołnowska i Piotr Gajewski. Na szczególne wyróżnienie zasługuje również pani Agnieszka Witkowska, która w uznaniu za zasługi w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej otrzymała Nagrodę Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy.

Na zakończenie uroczystości przedstawiciele Rady Rodziców skierowali życzenia do wszystkich nauczycieli i pracowników obsługi z okazji Dnia Edukacji Narodowej, życząc, aby codzienna praca dawała im satysfakcję i cieszyła się społecznym uznaniem.