Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

 

                       

 

 

2 listopada 2018

Dzień wolny od zajęć

edukacyjno-wychowawczych

2 maja 2019

Dzień wolny od zajęć

edukacyjno-wychowawczych