Bieg dla Niepodległej

      W czwartek o godzinie 930  na dziedzińcu szkoły stawiła się cała społeczność szkolna, rodzice, nauczyciele i uczniowie, aby wziąć udział w Biegu dla Niepodległej. Trasa wiodła ulicami Chalina pod pomnik pomordowanych Polaków w czasie II wojny światowej w Łagiewnikach. Dystans 2018 metrów (obecny rok) podzielony był na etapy. Rodzice, nauczyciele i uczniowie klas od pierwszej szkoły podstawowej do III gimnazjalnej mieli do pokonania 1918 metrów (rok odzyskania niepodległości przez Polskę), a oddział przedszkolny  – 100 metrów (sto lat niepodległości). Bieg zakończył się złożeniem kwiatów i zapaleniem znicza przez panią dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Panią Marzenę Marczewską-Brzeską, zastępcę dyrektora pana Jana Roberta Brzezińskiego i komendanta gminnego OSP pana Stanisława Sobocińskiego. Odśpiewano również cały hymn państwowy, po czym wszyscy wrócili do szkoły. Nad bezpieczeństwem biegnących czuwali strażacy OSP w Chalinie i OSP w Michałkowie. Biegowi towarzyszyły konkursy plastyczne: w klasach I-III „Twarz Niepodległej”, w klasach IV-VI „Ojcowie Niepodległej”, a w klasach VII-III gimnazjalnej konkurs piosenki patriotycznej „My, Pierwsza Brygada”.