Bezpieczny Pierwszak

 

Dnia 24 listopada 2017 r. w klasie pierwszej gościliśmy przedstawicieli Policji z Lipna.

Funkcjonariusze przeprowadzili pogadankę na temat zasad ruchu drogowego, w szczególności ruchu pieszych. W pogadance wykorzystali sygnalizatory świetlne i matę imitującą przejście dla pieszych. Dzieci ochoczo demonstrowały zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnię zarówno z sygnalizacją świetlną jak i bez. Ponadto utrwaliły wiedzę na temat ruchu pieszych lewą stroną drogi, jeżeli nie ma chodnika. Wykazały się rozumieniem konieczności noszenia odblasków. Na koniec wszystkie dzieci otrzymały w prezencie odblaski i plany lekcji. Na spotkaniu panowała miła i życzliwa atmosfera. Za przyjazd i pogadankę edukacyjną serdecznie DZIĘKUJEMY.

Nauczyciele i uczniowie klasy I