Bezpieczne ferie - spotkanie profilaktyczne

"Bezpieczne ferie" - pod tym hasłem dzieci i młodzież naszej szkoły spotkały się 8 stycznia tuż przed feriami z przedstawicielami Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Lipnie, Komendy Powiatowej Policji oraz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Przybyli goście przypominali o zasadach bezpiecznych zabaw na śniegu, w pobliżu zamarzniętych akwenów, poruszania się po drogach i o konieczności noszenia odblasków. Funkcjonariusz straży pożarnej przestrzegał przed zatruciem czadem i prezentowali sprzęt pozwalający na wczesne wykrycie tego niewyczuwalnego dla człowieka gazu. Najwięcej radości wśród dzieci i dorosłych wzbudziły czworonożne ratowniczki WOPR – Fraszka i Frajda.


Spotkanie zorganizowała: pedagog – p. Justyna Sadowska