Audycja muzyczna pt. „Polskie ABC -wiosna radosna - Stanisława Moniuszki”

       27 marca przedszkolaki z grup Maluchów, Średniaków i Starszaków  udały się do Dobrzynia nad Wisłą na audycję muzyczną, zorganizowaną przez Dobrzyński Dom Kultury „Żak” dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Dobrzyń n/Wisłą. Audycja pod tytułem „Polskie ABC -wiosna radosna - Stanisława Moniuszki” przygotowana była przez zespół Camerata Vladislavia z Włocławka. Występ zawierał elementy muzyki Stanisława Moniuszki, fragmenty aktorskie, zabawy z dziećmi, tańce oraz ciekawostki z życia kompozytora i bardzo spodobał się wszystkim dzieciom. Na zakończenie Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Pan Piotr Wiśniewski, wspólnie z wiceburmistrzem poczęstowali wszystkie dzieci cukierkami.