Apel sukcesów klas I-III

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości – taki wydźwięk miało podsumowanie konkursów i projektów realizowanych klasach I – III podczas mijającego semestru.

Dnia 18 grudnia 2018 r. o godzinie 9.30 odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i słodkich upominków dla laureatów oraz dzieci biorących udział w akcjach: szkolny konkurs „Moja Mała Ojczyzna” organizowany przez Panią Agnieszkę Żołnowską, konkurs warsztatów artystycznych „Godło Polski” realizowany przez Panią Ewę Szymańską (obydwa konkursy realizowane w ramach międzynarodowego projektu „Piękna Nasza Polska Cała”), oraz projektu ogólnopolskiego - „Sto Najpiękniejszych Miejsc Niepodległej” w którym wzięła udział  Pani Weronika Krzeszewska z uczennicami klasy II.

 Apel miał na celu szczególne wyróżnienie dzieci, które chętnie brały udział w przedsięwzięciach jak również zachęcenie ich kolegów i koleżanek do pokazania swoich umiejętności przy okazji kolejnych akcji, których na pewno nie zabraknie w kolejnym semestrze.

Apel uświetnił swoją obecnością Zastępca Dyrektora Pan Jan Robert Brzeziński.