Apel podsumowujący I semestr 2019/2020

        Zakończenie I semestru jest okazją do podsumowania pracy i osiągnięć uczniów w nauce i różnorodnych konkursach szkolnych, a także pozaszkolnych.