25 edycja akcji „Sprzątanie świata – Polska”

 

25 edycja akcji „Sprzątanie świata – Polska” przebiegała pod hasłem

„Akcja - segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej”


            „Sprzątanie świata - Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska „Clean up the World”, wywodzącego się z Australii. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała  Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.

            „Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska, która także miała miejsce 20 września w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chalinie.

Celem tegorocznej edycji jest wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów.

To bardzo bardzo ważne ze względu na lepsze wykorzystywanie zasobów, które „zamrażamy” w odpadach oraz poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody. Ale jest to istotne także ze względu na konieczność osiągnięcia przez polskie gminy poziomu 30% recyklingu już w tym roku, a przez Polskę poziomu 50% recyklingu odpadów z gospodarstw domowych już za dwa lata, w roku 2020.

Aktualnie z gospodarstw domowych do recyklingu trafia ok. 13% odpadów, a musimy w ciągu dwóch lat zacząć zbierać ich poprzez selektywną zbiórkę trzykrotnie więcej!

Segregacja odpadów jest także jedną z podstaw Gospodarki Obiegu Zamkniętego (Circular Economy), którą wdrażają Polska i wszystkie inne państwa Unii Europejskiej.