"Zdrowo jemy-zdrowo rośniemy"

       Zdrowie jest postrzegane przez współczesnego człowieka jako jedna z najbardziej  znaczących wartości w jego życiu. Umiejętności i nawyki związane ze stylem życia, a więc i te, które    dotyczą zdrowia kształtują się we wczesnym okresie życia. W celu propagowania wśród dzieci wiedzy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia, nabywania właściwych przyzwyczajeń i nawyków żywieniowych  oraz integracji uczniów klas I – III p. Ewa Szymańska przeprowadziła 29 maja 2019 r.  quiz o zdrowym stylu życia „Zdrowo jemy – zdrowo rośniemy”. Na początku wszyscy uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną na temat właściwego odżywiania. Następnie  sprawdzono wiedzę uczniów o zdrowym stylu życia. Zabawa była  tak przemyślana, aby angażowała wszystkie dzieci i wyzwalała w nich pozytywne emocje. Ostatecznie  przeprowadzono quiz. Do rywalizacji przystąpiły czteroosobowe zespoły z klas I-III. Poszczególne konkurencje dzieci wykonywały  sprawnie, ze sporym zaangażowaniem wykazując się dużą wiedzą na dany temat. Wszyscy uczestnicy zabawy zostali nagrodzeni książkami z przepisami kulinarnymi propagującymi zdrowy styl życia oraz długopisami.