„Zła decyzja odbiera życie” - spot profilaktyczny

 

          Spot profilaktyczny stworzony przez KWP w Bydgoszczy „Zła decyzja odbiera życie” obrazujący zagrożenie jakie może pojawić się na drodze w wyniku nieprawidłowego wyprzedzania oraz informacji dot. przedmiotowego zagrożenia.

http://www.lipno.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/k36/informacje/wiadomosci/108137,ZLA-DECYZJA-ODBIERA-ZYCIEquot.html